Legalność pośredników lotto online w Polsce…

Legalność pośredników lotto online w Polsce…

Legalność pośredników lotto online w Polsce…

…jest sprawą kontrowersyjną, która wywołuje fale sprzecznych opinii prawnych.

Jak prawnicy uzasadniają legalność działalności pośredników Lotto online?

Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych reguluje aktywność polegającą na urządzaniu i prowadzeniu działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. W świetle tej ustawy pośrednicy Lotto online nie są organizatorami gier liczbowych, nie urządzają ich, ani nie prowadzą działalności w zakresie gier i zakładów. Nie są związani jakimkolwiek stosunkiem prawnym z organizatorem gier liczbowych (Totalizator Sportowy Sp. z o.o.), nie mają wpływu na regulamin gier, wysokość opłat i wygranych, terminy i poprawność losowań, nie świadczą żadnych usług na rzecz organizatora, nie otrzymują od niego żadnego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Pośrednicy nie są w jakikolwiek sposób upoważnieni do sprzedaży zakładów w imieniu organizatora gier liczbowych. Pośredników wiążą jedynie umowy z użytkownikami serwisu, dlatego działają wyłącznie w ich imieniu.

Działalność pośredników Lotto online polega na umożliwieniu użytkownikom serwisu wypełnienie dostępnych na stronie www formularzy stanowiących dla pośredników zlecenie na wypełnienie zamówień gier zgodnie z typowaniami użytkowników.

Następny etap działalności polega na przekazaniu zamówień w tradycyjny sposób do kolektury naziemnej i zakupie na ich podstawie kuponów. Finalnie pośrednicy sprawdzają czy wystąpiła wygrana – jeśli tak, przekazują kupon lub gotówkę użytkownikowi. Tego typu działalność regulują przepisy Kodeksu cywilnego, szczególnie regulacje dotyczące umów podobnych do zlecenia.

Najczęściej wysokie wygrane wymagają osobistego odbioru kuponu w obecności notariusza, który jako osoba zaufania publicznego zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Natomiast kwestia przechowywania kuponów nie jest regulowana przepisami prawa powszechnego, dlatego pozostaje przedmiotem umowy między pośrednikiem a użytkownikami.

Innymi słowy, zawarcie zakładu następuje w imieniu użytkowników w kolekturze naziemnej w sposób tradycyjny, dlatego określenie tego typu działalności jako „pośrednik”, „zleceniobiorca” lub „posłaniec” w zawieraniu zakładów jest najwłaściwsze i nie podlega rygorom w/w ustawy.

Wymowna historia jednego z polskich lottopośredników

Grudzień 2008r

Kilkukrotne wnioski do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki z pytaniem, czy opisywana działalność podlega pod ustawę o grach hazardowych. Brak wyraźnej odpowiedzi i decyzji zabraniającej.

Październik 2009r

Uruchomienie serwisu www i poinformowanie Totalizatora Sportowego, który w piśmie zwrotnym także nie oceniał legalności e-pośrednictwa Lotto.

Marzec 2011r

Urząd Statystyczny stwierdza, że tego typu usługi mieszczą się w grupie PKWiU 74.901, czyli usługi profesjonalne i usługi doradztwa gdzie indziej niesklasyfikowane. Tym samym, opisywana działalność nie jest związana z organizacją gier hazardowych.

Marzec-kwiecień 2011r

Na wniosek Totalizatora Sportowego Urząd Celny przeprowadza kontrolę w firmie pod kątem zgodności z ustawą o grach hazardowych, co skutkuje oskarżeniem właściciela firmy o urządzanie gier liczbowych wbrew ustawie z dnia 19/11/2009 o grach hazardowych, czyli przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kodeksu karno-skarbowego.

4 stycznia 2012r

Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu niepodzielający stanowiska Urzędu Celnego i stwierdzający w uzasadnieniu, że działalność pośrednictwa Lotto online nie stanowi urządzania, ani też prowadzenia gry liczbowej, jest to jedynie działalność o charakterze posłańca.

4 lata minęły, aż sąd jednoznacznie potwierdził legalność pośrednictwa lotto online w Polsce! Jednak pomimo tego orzeczenia Ministerstwo Finansów obstaje przy tym, że pośrednicy Lotto naruszają przepisy prawa.

Powstały w ten sposób konflikt to najlepszy dowód na to, że kolejny polski zapis prawny jest martwy, nieegzekwowany i co najgorsze – nie uwzględnia walorów nowych technologii, które w tym przypadku służą wygodzie i oszczędności czasu użytkowników.

Co ciekawe. Polscy pośrednicy Lotto otrzymują unijną dotację z programu Innowacyjna Gospodarka! Tym samym, czy Unia Europejska wspiera nielegalną działalność gospodarczą?!

Dodatkowo Ministerstwo Finansów nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na najważniejsze pytanie dla zwykłego użytkownika. Czy kupując los przez Internet zostaje złamane prawo, jakie konsekwencje prawne za to grożą?

Wydaje się, że w najbliższej przyszłości dojdzie do nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która powinna podążać za innowacyjnością współczesnych technologii. Pierwsze oznaki pozytywnych zmian już widać:

» http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14105432,Bedzie_mozna_zagrac_w_Lotto_przez_internet__Poslowie.html
» Legalność zagranicznych loterii w Polsce

Lektura uzupełniająca ↓
» http://finanse.wp.pl/kat,1037883,title,Czy-mozna-grac-w-Lotto-przez-internet,wid,15824670,wiadomosc.html
» http://www.pb.pl/2947117,14601,lotto-przegralo-zyski
» http://bankowenewsy.pl/pko-wspolprauje-z-elotek-pl-legalnie/
» http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/647959,Ustawa-o-grach-hazardowych-narusza-zasady-Unii-Europejskiej

Piotr W Lip.ski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *